Skip to content

Liten gest med stor betydning...

Magnet jobber med mange spennende selskaper i både Stavanger og i Oslo.
Felles for alle er at de har utvikling av god kultur som satsningsområde. Dette betyr mye fordi det viser at de menneskelige ressursene står i sentrum. Også i en travel hverdag hvor det skal leveres i alle retninger.

Det betyr mye for kandidater også. Og det er ikke alltid like enkelt å skille ut hvem som har mange fine ord i egenpresentasjoner og hvem som kan backe det opp med faktiske forhold.

Nylig hadde vi en kandidat i loopen for et av selskapene vi jobber med. Kandidaten det er snakk om hadde hele veien igjennom et svært godt inntrykk av selskapet som skulle rekruttere. Likevel ble det til at en enkel liten gest toppet hele opplevelsen: Leder for selskapet sendte mail direkte til kandidat og takket for møtet dagen etter første runde intervju. Kandidat forventet det ikke, det var ikke avtalt på forhånd noe sted – det falt bare helt naturlig for vedkommende å gjøre dette. Det var en liten gest som fikk stor betydning for kandidatopplevelse og det totale inntrykket av bedriften.

Det tok nevnte leder 30 sekunder å sende, men ringvirkningene varer enda i form av positiv omtale og en attraktiv kandidat som har flyttet dette selskapet på toppen av sin liste over muligheter hen finner aktuelle. Kanskje får det avgjørende betydning også? -Det vet vi ikke helt enda. Det som derimot er helt sikkert: Ingen tapte på at lederen brukte et halvt minutt på å sende en hyggelig e-post.

Hvor stor gevinsten blir, gjenstår altså å se. Likevel vet vi at den ene kandidatens opplevelse vil fortsette å levere kred for vår samarbeidspartner på sikt uansett. People talk – så enkelt er det faktisk.