Skip to content

Jeg elsker endringer...

Ja – det gjør jeg faktisk. 🤩

Det er vel velkjent at vi mennesker har en slags innebygd motstand mot endringer de aller fleste av oss. Dette har jeg tenkt at også gjelder meg selv. Helt til jeg begynte å reflektere litt (noe jeg stort sett gjør hver høst 🍂). 

Det viser seg at mye i mitt liv har endret seg, nesten umerkelig, over de siste årene. Stort sett har jeg oppsøkt disse endringene selv. For å nevne noen kjappe eksempler: 

  • Oppstart av nytt selskap
  • Satt meg inn i flere nye fagområder
  • Ny hobby
  • Deltakelse i frivillig arbeid

Dette er altså egeninitierte endringer jeg har gått inn i med liv og lyst. -Samtidig som jeg har trodd at jeg ikke liker endring.

Mulig fordi jeg er mer moden og dermed oppsøker endring mer aktivt når det er noe med status-quo jeg ikke trives med. Og mulig jeg har fått mer selvtillit med årene (hooray for å ha fylt 40). 💡🫶🏻

Skal ikke skrive en lang selvrealiseringspost her. Synes bare det var litt artig å dele mitt eget «a-ha» øyeblikk da jeg tenker jeg ikke er alene om å ha trodd at jeg selv misliker forandringer. 😆✨