Skip to content

Hva er Magnet Executive Search?

 

Kort fortalt så har gamle AvantGarde Search fisjonert ut Stavangeravdelingen til eget selskap. Nytt navn er nå Magnet Executive Search og vi vil jobbe mye med oppstart/skaleringsselskaper i regionen hvor vi ønsker å bidra litt ekstra utover å levere vanlige rekrutteringstjenester.

HVORFOR MAGNET?

Som rekrutterere er det viktigste vi gjør å tiltrekke oss personer med rett profil og bakgrunn til prosjektene som vi kjører – likt en magnet. Vår metodikk baserer seg mye på tiltrekning av kompetanse gjennom synlighet, spissede tilnærmelser og hurtig behandling av prosess.

Vi i Magnet deler et brennende og levende engasjement for lokalt næringsliv og vi heier på alle som våger å følge gründerdrømmen. I tillegg ønsker vi å bidra til å vise frem mangfoldet i næringslivet i regionen. Vi har en god plattform som gir gode muligheter til å sette vårt store spenn av muligheter på kartet slik at flere blir gjort oppmerksom på hvor attraktivt arbeidsmarkedet vårt er.

WE WALK THE TALK...

Det som ellers vil være ekstraordinært med vårt nye konsept er noe vi har valgt å kalle «Magnet Fund». Gjennom fondet vil vi støtte tidligfaseselskaper som vanligvis ikke har midler til å betale fullt for våre tjenester ved å sponse deler av honoraret vårt. Vi vil ila høsten opprette en søkeprosess for dem som ønsker å delta.

Som forvaltere av fondet ønsker vi å aktivt bidra med et helt konkret og målrettet tiltak slik at flere kan ha mulighet til å tiltrekke seg viktig og riktig kompetanse i en sårbar fase. 

TEAMET

Vi er tre gründere bak Magnet – alle kvinner med lokal forankring, lang erfaring og med store ambisjoner på egne og våre kunders vegne. 

Vi har også alt knyttet til oss samarbeidspartnere som deler våre tanker om fremtiden og hva som må til for å øke kompetanse og kunnskapen om alt det spennende som skjer.

 VISJON & MISJON

  • Vi skaper en attraktiv fremtid for mennesker og næringsliv
  • Vi tiltrekker oss de rette folkene

Hilsen

Nina Elisabeth Berge
Cecilie Stornes
Ingunn Søyland

Co-founders
MAGNET – Attracting Leaders & Specialists